Raó de ser i objectius

L’associació cultural UNTIKESKEN, Amics del Museu d’Empúries neix de l’inquietud d’alguns ex-edils escalencs de donar a conèixer, promoure, difondre i posar en valor el nostre patrimoni cultural clàssic, especialment el relacionat amb la ciutat grecoromana d’Empúries i el seu territori d’influència.

Aquesta iniciativa preten de bon inici afegir i sumar altres voluntats de l’anomenada societat civil, de la més propera (l’escalenca) a més allunyada (internacional) convençuts del singular interès dels vestigis arqueològics emporitans a tots nivells.

L’enfocament del treball de l’associació parteix d’una de les tres civilitzacions que van coincidir a Empúries, concretament la dels íbers que habitaven aquest indret, i d’aqui el nom d’UNTIKESKEN, que és la paraula que apareix a les monedes encunyades pels indigenesca la ceca d’Empúries i que venia a significar “dels Untiketes”. I des de d’aquesta mirada autóctona vol obrir-se a les relacions amb els grecs (foceos) primer, i més tard romans.

L’associació es centrarà doncs en el periode clàssic de la presència humana a Empúries, però sense renunciar a tot alló que tingui relació amb aquest territori d’època anterior (bronce final, ibers,…), i posterior  (tardoromà, altmedieval, baixmedieval,…).

Així mateix, l’entitad trascendirà en les seves activitats i interessos a l’estricte jaciment arqueològic del Museu d’Arqueològia de Catalunya – Empúries i contemplarà altres indrets de recerca d’influència emporitana de les rodalies (l’ager, en part) com Cinc Claus i Santa Reparada, Santa Margarita, Santa Magdalena, Sant Vicenç i el moli, Santa Maria del Palau, el cami d’Empúries, l’estany de Poma, el campament romà del 194 a.C,…

Així doncs, els objectius de l’associació, sens perjudici dels que s’esmenten als estatuts són:

Promoure, difondre i donar a coneixer Empúries.

Acostar Empúries a la societat civil i promoure el turisme cultural.

Col·laborar amb les administracions (MAC, Ajuntament, i altres) en objectius comuns i projectes d’interés mutu.

Organitzar activitats i esdeveniments relacionats amb el coneixement i la difusió d’Empúries.

Activar i dinamitzar la pròpia associació i atendre als associats, oferint-lis la possibilitat d’incorporar-se compromesament a les activitats i projectes de l’entitat.

Idear, estructurar i executar projectes singulars, com a entitat o amb col·laboració amb altres entitats o administracions, que posin en valor Empúries.

Cercar viabilitat i finançament pels projectes.

I tants d’altres que en la dinàmica i devenir de l’associació vagin sorgint i es valori la seva idoneitat.