Soci individual

Aquesta quota és per persona. El soci rebrà el carnet individual i la informació de les diferents activitats que es desenvolupin al llarg de tot l’any. També podrà gaudir dels beneficis que s’especifiquen.

Quota: 20 € (anual)

Soci familiar

Aquesta quota inclou a tots els membres d’una unitat familiar. La família rebrà els carnets de socis i la informació de les diferents activitats que es desenvolupin al llarg de tot l’any. També podrà gaudir dels beneficis que s’especifiquen.

Quota: 30 € (anual)

Formulari de fer-se soci