Avantages pels socis

Els socis d’Untikesken gaudiran d’entrada gratuita a Empúries (a confirmar per MAC)

Tindran les avantages que ofereix la FEAM (Federación Española de Amigos de Museos).

Descomptes a la botiga del Museu.

Accés gratuit a les activitats que organitzi l’associació i siguin de pagament.

Descomptes a les activitats que s’organitzin al MAC-Empúries. (a confirmar)

Dret preferent a activitats organitzades per Untikesken (cupo) en cas de ser places limitades (tallers, jornades, formació, reconstrucció arqueològicca, visites especialitzades exclusives,…)